English version

Tävlingsverktyget för Moment Affärsplan är stängt. Nästa möjlighet att tävla är i mitten av oktober.

Vilken region tillhör jag? | Instruktionsfilm tävlingsverktyget | Manual tävlingsverktyget

English version

Nästa deadline är Moment Pitch den 1 okt, 2013, kl 13.00.
knappNORDpitchknappSYDpitchknappOSTpitchknappVASTpitch

Vilken region tillhör jag?
Instruktionsfilm tävlingsverktyget
Manual tävlingsverktyget

Tävla/Logga in

Din dröm kan bli din framtid!

Venture Cup är Sveriges största tävling för dig som vill utveckla din affärsidé och starta företag. Tävlingen startades 1998 av McKinsey & Company och har en stark historia av att hjälpa och lyfta fram nya affärsidéer och företag. Sedan starten har över 13 000 affärsidéer lämnats in till tävlingen och över 27 000 entreprenörer har tävlat.

Tävlingen är indelad i tre moment där du själv väljer om du vill delta i alla eller bara det som passar dig. Du väljer också vilken av de fyra tävlingskategorierna som du och din idé vill tävla inom.

Moment Affärsidé
Fokuserar på att hjälpa dig att skapa ett tydligt värdeerbjudande, beskriva dina kunder samt hur du skall kunna tjäna pengar på din idé. Här lämnar du in ett dokument på max 4 sidor. Alla som lämnar in sin idé får tillgång till omvärldsbevakningsverktyget Aitellu samt feedback på sin idé från vårt professionella nätverk.
Deadline 18 februari 2014 kl 13.00

Moment Pitch
Träna dig själv i att kunna sälja in din idé i Sveriges enda nationella videopitchtävling. Pitchen laddas upp som video digitalt och får vara max 1 minut lång. Bästa pitch i varje region vinner konsulttjänster i säljteknik och marknadsföring värda 10 000 kr. Alla tävlande får omvärldsbevakningsverktyget Aitellu samt feedback på sin idé från vårt professionella nätverk.
Deadline 4 mars 2014 kl 13.00

Moment Affärsplan
Syftet med detta moment är att du skall tänka igenom och analysera alla väsentliga delar i ditt affärskoncept. Genom att delta i Moment Affärsplan så har du möjlighet att ta dig till regionfinalen och vinna 125 000 kr. Vinner du där finns chans att nå Sverigefinalen med ytterligare 125 000 kr i prispotten. Alla tävlande garanteras feedback på sin idé från vårt professionella nätverk samt omvärldsbevakningsverktyget Aitellu.
Deadline 8 april 2014 kl 13.00

I Moment Affärsplan väljer du vilken tävlingskategori du vill tävla i.

Tävlingskategori Miljö och Energi   Tävlingskategori Life Sience och Teknik

Tävlingskategori Människa & Samälle   Tävlingskategori Webb, Mjukvara och Media

Partners

NationellVinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

NationellTillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

NationellEnergimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

NationellNationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

Nationellafds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

Nationellmckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com