English version

Tävlingsverktyget för Moment Affärsplan är stängt. Nästa möjlighet att tävla är i mitten av oktober.

Vilken region tillhör jag? | Instruktionsfilm tävlingsverktyget | Manual tävlingsverktyget

English version

Nästa deadline är Moment Pitch den 1 okt, 2013, kl 13.00.
knappNORDpitchknappSYDpitchknappOSTpitchknappVASTpitch

Vilken region tillhör jag?
Instruktionsfilm tävlingsverktyget
Manual tävlingsverktyget

Tävla/Logga in

Syd

Partners i Syd

Nationella

Vinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

Tillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

Energimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

Nationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

afds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

mckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com

 

Arrangörer

Sparbanken Öresund

Sparbanken Öresund

På Sparbanken Öresund har vi valt att tänka och göra saker annorlunda. Det gör att vi alltid kan sätta dig, och regionen där du lever och verkar, i fokus. Vi jobbar hårt för att förstå vem du är, vilka behov du har och hur din vardag ser ut. Oavsett om du är privatperson eller företagare, stor eller liten, gammal eller ung…

Nära dig

Vi vill finnas där du är. Vi har kontor i hela västra Skåne och vårt huvudkontor ligger i Malmö. Därmed är vi den enda banken som har fullt fokus på Öresundsregionen. Som en mötesplats och motor i den regionala ekonomin vet vi vad som är viktigt här. Hos oss får du en ny bank med lång erfarenhet. Sparbanken Öresund bildades 2010 men våra rötter finns i flera lokala sparbanker – den äldsta grundad 1833.

Tillsammans skapar vi värden

Du är en tillgång för oss. Tillsammans har vi möjlighet att skapa något större. I all enkelhet ser värdekedjan ut så här: Din rådgivare hos oss lär känna dig och är fri att hitta ekonomiska lösningar som möter just dina behov. Det bidrar också till att det går bra för oss som bank. Och det gör att en del av vår vinst kan gå tillbaka till projekt som gynnar regionen där du, och vi, verkar.

Vi utgår från dina behov

Vi arbetar med marknadens främsta aktörer inom finansiella tjänster. Det gör oss flexibla, så att vi alltid kan hitta den bästa lösningen för just dig eller ditt företag. Vi har till exempel inga egna fonder som våra rådgivare är bundna att rekommendera. De får inte heller någon provision som skulle kunna styra deras råd. För oss är det en fråga om trovärdighet.

www.sparbankenoresund.se

McKinsey & Company
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag. Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com

 

Guld

Lunds Universitet
Lunds Universitet
Ända sedan 1666 har universitetet varit ett säte för bildning och nya idéer. Vi är ett fullskaligt universitet som med vår mångfald och våra starka miljöer kan ta oss an komplexa kunskapsproblem och globala utmaningar.

Vi utbildar och forskar inom följande områden:

 • ekonomi
 • humaniora och teologi
 • juridik
 • konst, musik och teater
 • medicin
 • naturvetenskap
 • samhällsvetenskap
 • teknik

Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo.

47 000 studenter och 7 200 anställda från hela världen är verksamma främst i Lund, Malmö och Helsingborg. Universitetets omsättning uppgår till omkring sju miljarder, varav två tredjedelar avser forskning och en tredjedel utbildning. Vi har en tydlig internationell profil och samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder.

www.lu.se 

Lokala arrangörer

Silver

kraftringen

Kraftringen

Detta är vi

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i vår region. Vi erbjuder nutids- och framtidsanpassade produkter som hjälper kunden att hantera sin energivardag och engagerar oss i många olika framtidsprojekt med hållbarhetsfokus.

Vårt huvudkontor ligger i Lund och merparten av vår verksamhet finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten är också starkt etablerad i nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten.

Vår vision

Energi för framtida generationer

Vår affärsidé

Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället

Detta gör vi

Kraftringens verksamhet omfattar elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster. Vi är också involverade i ett flertal större projekt och miljösatsningar där Örtoftaverket, Brunnshög med forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, är några exempel. Vi satsar på innovation och utveckling och en av våra medarbetare arbetar 20 % av sin tid som adjungerad lektor på Lunds Tekniska Högskola. Under våra projekt kan du läsa mer om detta. Du hittar en kortfattad beskrivning av våra olika verksamhetsområden här.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00  eller skicka e-post till oss om du undrar över något.

www.kraftringen.se

malmostad

Malmö Stad

En stad att leva, bo och verka i

Det bor över 300 000 människor i Malmö som har sitt ursprung i över 174 länder och som talar ca 150 olika språk.

Sveriges tredje största stad har genomgått en enorm förändring de senaste 20 åren, inte minst inom näringslivet. Stora industrier har fått ge vika för små och medelstora företag inom alla möjliga branscher. En högskola etablerades 1998 som redan under sina första år växte lavinartat. Idag, tio år senare, är Malmö Högskola landets största högskola med 25 000 studenter.

Inte enbart Malmös befolkning växer, det gör även staden. Nya stadsdelar växer fram och nya bostadsområden byggs. Vackra Västra Hamnen är ett underbart lapptäcke av olika arkitektoniska stilar och en förebild i ekologiskt bostadstänkande. Sveriges näst högsta byggnad, arkitekten Santiago Calatravas Turning Torso är bara några exempel på mångfalden du finner där. Sveriges allra högsta byggnad kan du också se från Västra Hamnen – Öresundsbron.

Malmö Business

Region Skåne

Region Skåne

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

www.skane.se

Medeon

Medeon

Medeons filosofi är att varje tillväxtbransch har sina unika behov. Vårt fokus ligger på kunskapsintensiva företag inom life science (läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård). Ett stimulerande företagsklimat med idealiskt läge innebär bland annat:

 • Anpassade lokaler med möjlighet att bygga nytt
 • Nära samarbete med sjukvård och universitet
 • Starka inkubator- och nätverksfunktioner
 • God service med bl a reception, växel, resebyrå och restaurang

www.medeon.se

 

IDEON
 

Ideon Innovation

Ideon Innovation är en nyfiken och rutinerad inkubator.
Hos oss blir nyskapande idéer till Big Business. Har du t.ex. hört talas om Storytel? De var först i världen med att erbjuda ljudböcker i mobiltelefonen. Deras resa startade hos oss.

Vi arbetar med beprövade metoder, erfarna medarbetare och samarbetspartners. Men vi är allt annat än bekväma. Vi tror på öppen innovation och vi välkomnar nya idéer, metoder och entreprenörer med öppna armar. Här ska nästa stora trivas och få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

Sedan 1983 hjälper vi till att utveckla och skapa ideala förutsättningar för innovativa entreprenörer, idéer och företag med internationella ambitioner.

”På gymmet heter det personlig tränare. Här kallar vi det affärscoacher, inspiratörer och mentorer. Vi finns för dig och ditt bolag under hela din tid hos oss.”
www.ideoninnovation.se

Minc

Minc

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi står alltid på entreprenörens sida!

Vi erbjuder: Affärsutveckling, kreativ arbetsplats, internationellt nätverk/kontakter, mentorer med gedigen kompetens, coachning & stöd – när du behöver det, där du behöver det.

Din succé vårt jobb

 • Är du en person med en bra affärsidé, redo att satsa 100 % på att förvekliga den? -> Minc/Incubator
 • Har du en fungerande verksamhet och vill sitta i en kreativ och dynamisk miljö tillsammans med andra kreatörer, entreprenörer och visionära människor? -> Minc/Workspace
 • Är du inte säker på om din affärsidé håller ännu? Behöver du wifi, input från andra entreprenörer, kaffe, en dynamisk miljö och inspiration? -> StartupLabs

www.minc.se

 

Brons

Connect Skåne

Connect Skåne

CONNECT Skåne är ett ideellt nätverk som hjälper innovativa företag att utvecklas och växa. Vi ger innovatörer och entreprenörer professionell coachning och sammanför dem med de resurser som behövs för att de ska kunna lyckas: finansiering, juridik, teknik, marknadsföring och ledarskap.

Nätverket består av ett 80-tal skånska företagspartners och 400 individuella medlemmar som stöder verksamheten, i huvudsak erfarna personer från professionella tjänsteföretag, riskkapitalbolag och storföretag.

Tillsammans med ett antal offentliga aktörer utgör de grunden i vårt arbete med att förmedla KOMPETENS, KONTAKTER OCH KAPITAL.
Deras engagemang är frivilligt och sker helt utan ersättning.

Har du ett innovativt affärsprojekt, under uppstart eller pågående, så tveka inte att höra av dig.

www.connectskane.se

Säljcoachen

Säljcoachen

Säljcoachen grundades 2009 och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är nio erfarna konsulter och säljcoacher som har arbetat med försäljning inom många olika branscher och i ett flertal olika säljbefattningar, i såväl små företag som i stora internationella koncerner.

Våra coacher har till exempel arbetat med fältsäljare, innesäljare, key account, telefonsäljare och affärsutvecklare inom både B2B och konsumentförsäljning. Vi har också  stor erfarenhet av säljledning, något som har givit oss den pedagogiska grund som behövs för att förmedla våra erfarenheter till andra.

Hemsida: www.saljcoachen.se

Tidningen FORSKNING

Tidningen FORSKNING

FORSKNING bevakar svensk teknisk och naturvetenskaplig forskning och utveckling. Tidningen skriver om framstående forskningsprojekt och om forskningens villkor och konsekvenser för individen och samhället, men också om sambandet forskning – innovation – industri.

Hemsida: www.forskning.com

 

Tidningen ENTREPRENÖR

Tidningen Entreprenör

Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare. Vi skriver om människor, deras drivkrafter, strategier, val, villkor och vardag. Berättelser som andra företagare kan dra nytta av & nyföretagare få inspiration ifrån. Vi speglar allt detta.

Venture Cup-deltagare kan prenumerera på Entreprenör till specialpris, enbart via webben. Gå in på www.prenservice.se och använd Internetkod 140-140123.

Hemsida: www.entreprenor.se

 

Teknopol

Teknopol

Apsis

Apsis

Apsis lösning för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring, APSIS Pro, är Nordens mest använda. Med kontor och egen personal i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Turkiet, Polen och Hong Kong hjälper vi idag företag i över 50 länder. Apsis har vuxit organiskt sedan starten 2001 och söker löpande kvalificerad personal med kompetens, entreprenöriell framåtanda och kundfokus.

Apsis har för närvarande kontor i sju länder, där 185 anställda hjälper 6000 kunder världen över.

www.apsis.se

Lunds kommun

 

Lunds kommun

Lund är inte som andra platser – här är innovation en del av vardagen

Goda idéer som omsätts till företag har ofta sprungit ur forskningen vid Lunds universitet och universitetssjukhuset. De vidareutvecklas i en norra Europas största forskningsbyar Ideon Science Park, på Medicon Village och i andra innovationsmiljöer i Lund. Två materialforskningsanläggningar i absoluta världsklass ser snart dagens ljus i Lund: MAX IV och ESS.

Från Lund kommer uppfinningar som räddat livet på miljontals. Den konstgjorda njuren, den moderna respiratorn och det medicinska ultraljudet är några exempel. Varumärken som ProViva, Oatly och Bluetooth har rötterna i Lund. Livsmedelsförpackningar som revolutionerat välden produceras fortfarande här. Bolag som utvecklar nya lösningar inom mobilsektorn samlas i staden.

Lund växer så det knakar och här finns plats för fler företag med kreativa människor. Möjligheten att lyckas är stor om du väljer att etablera din verksamhet här. Handeln med utlandet är omfattande i näringslivet i Lund, vilket bidrar till Lunds internationella prägel.

I Lund är det nära till allt. Bra kollektivtrafik, 30 minuter till Copenhagen Airport, utmärkta restauranger och kaféer, myllrande kulturliv, härliga boendemiljöer, internationella skolor, medeltida mysig stadskärna och unika naturupplevelser på cykelavstånd.

www.lund.se

 

Vinge

Vinge

Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer med över 300 jurister. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg, samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Därtill har vi en fransk, en tysk och en östeuropeisk desk med specialistkunskaper kring juridik, språk och kultur inom respektive område. Vinges verksamhet är helt inriktad på affärsjuridik och vår breda kompetens gör att vi kan hantera alla typer av affärsjuridiska frågeställningar. Vinge har ett brett kontaktnät med byråer över hela världen och är medlem i den internationella affärsjuridiska sammanslutningen Lex Mundi. Vidare bistår Vinge med juridisk handledning gentemot de tävlingsbidrag som efterfrågar detta.

www.vinge.se

Mediepartners

Partners

NationellVinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

NationellTillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

NationellEnergimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

NationellNationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

Nationellafds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

Nationellmckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com