English version

Tävlingsverktyget för Moment Affärsplan är stängt. Nästa möjlighet att tävla är i mitten av oktober.

Vilken region tillhör jag? | Instruktionsfilm tävlingsverktyget | Manual tävlingsverktyget

English version

Nästa deadline är Moment Pitch den 1 okt, 2013, kl 13.00.
knappNORDpitchknappSYDpitchknappOSTpitchknappVASTpitch

Vilken region tillhör jag?
Instruktionsfilm tävlingsverktyget
Manual tävlingsverktyget

Tävla/Logga in

Öst

Nationella

Vinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

Tillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

Energimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

Nationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

afds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

mckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com

 

Arrangörer

Uppsala Universitet

Uppsala Universitet

Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur.

Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet med levande kulturmiljö och ett fantastiskt studentliv. Här bor 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Här bedrivs forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle och näringsliv. Här finns mångfald och bredd med internationell spjutspetsforskning inom nio fakulteter och ett gränslöst utbud av utbildning på grund- magister- och masternivå.

Hemsida: http://www.uu.se/

 

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Hemsida: http://www.slu.se/sv/

 

Stockholms Universitet

Stockholms Universitet

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.

De resultat vi bidrar till i form av kunskap och erfarenheter är värdefulla oavsett om du är student, forskare eller möter oss på annat sätt.

Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Hemsida: http://www.su.se/

 

Södertörns Högskola

Södertörns Högskola

Södertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättningar till personliga möten. I Flemingsberg, 18 minuter med pendeltåget från Stockholms central, har vi vårt moderna och vackra campusområde.

På Södertörns högskola kombineras spännande ämnen till attraktiva och ofta unika utbildningar. Högskolan har 13 000 studenter och erbjuder cirka 60 program och 250 kurser (läsåret HT12/VT13). Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även lärarutbildning med interkulturell profil. Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som kan mäta sig med de bästa i världen.

 

Hemsida: www.sh.se

 

Mälardalens Högskola

Mälardalens Högskola

Med 13 000 studenter och 900 anställda är Mälardalens högskola en av Sveriges stora högskolor. MDH kännetecknas av ett nära samarbete med företag och offentlig sektor i regionen vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Hemsida: https://www.mdh.se/

 

Linköpings Universitet
Hemsida: www.liu.se

Linköpings Universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten. Med en tradition av förnyelse och öppenhet för samverkan över gränser är vi med och bygger morgondagens samhälle.

Den främsta uppgiften för Linköpings universitet är att vidga verkligheten. Det handlar om att förstå varandra och vår omvärld lite bättre i dag än vi gjorde i går. Att söka efter svar, men också efter nya frågor att ställa. Att öppna dörrar till gränslösa möjligheter.

LiU, som vi ofta kallar oss, är ett av de större universiteten i Sverige. Sedan starten i slutet på 60-talet har LiU varit en förnyare som skapat nya utbildningar och nya sätt att angripa forskningsproblem. Förnyelsen har blivit vår tradition.

Vi har också alltid haft en nära dialog med näringsliv och samhälle, både när det gäller forskning och utbildning. Det LiU gör ska komma till användning. Tillsammans med andra kan vi bygga en bättre, mer hållbar värld.

 

 

Linköpings Universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten. Med en tradition av förnyelse och öppenhet för samverkan över gränser är vi med och bygger morgondagens samhälle.

Den främsta uppgiften för Linköpings universitet är att vidga verkligheten. Det handlar om att förstå varandra och vår omvärld lite bättre i dag än vi gjorde i går. Att söka efter svar, men också efter nya frågor att ställa. Att öppna dörrar till gränslösa möjligheter.

LiU, som vi ofta kallar oss, är ett av de större universiteten i Sverige. Sedan starten i slutet på 60-talet har LiU varit en förnyare som skapat nya utbildningar och nya sätt att angripa forskningsproblem. Förnyelsen har blivit vår tradition.

Vi har också alltid haft en nära dialog med näringsliv och samhälle, både när det gäller forskning och utbildning. Det LiU gör ska komma till användning. Tillsammans med andra kan vi bygga en bättre, mer hållbar värld.

Vi har också alltid haft en nära dialog med näringsliv och samhälle, både när det gäller forskning och utbildning. Det LiU gör ska komma till användning. Tillsammans med andra kan vi bygga en bättre, mer hållbar värld.

Vi har också alltid haft en nära dialog med näringsliv och samhälle, både när det gäller forskning och utbildning. Det LiU gör ska komma till användning. Tillsammans med andra kan vi bygga en bättre, mer hållbar värld.

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Vid KTH studerar man till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, kandidat, magister, licentiat eller doktor. Här ges också teknisk basutbildning och vidareutbildning. Totalt finns vid KTH närmare 14000 studenter på grund- och avancerad nivå och över 1700 aktiva forskarstuderande. KTH har drygt 4600 anställda.

Hemsida: http://www.kth.se/

 

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.

I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Karolinska Institutet grundades 1810, som ett ”Institut till danande av skickelige fältläkare”. Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen.

Hemsida: http://ki.se/

 

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Utbildning och forskning i naturskönt campus.
Högskolan i Gävle har cirka 14 500 studenter, mer än 50 utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar, cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Hemsida: http://www.hig.se/

 

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är en av europas ledande handelshögskolor, med en stark förankring i det svenska näringslivet och samhället.

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är en privat handelshögskola med primärt privat finansiering (cirka 80 procent av intäkterna), som förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 2000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- och masternivå. Vid Handelshögskolan i Stockholm bedrivs också världsledande forskning inom marknadsföring, nationalekonomi, finansiell ekonomi, statistik och redovisning, för att bara nämna några områden.

Hemsida: www.hhs.se

 

Guld

Lokala arrangörer

Silver

InnoEnergy
Skärmavbild 2013-05-02 kl. 22.48.24 www.kic-innoenergy.com

KIC InnoEnergy stöttar entreprenörer i Venture Cup bl.a. genom att de står för priset i kategorin Miljö & Energi i Östra Sverige.

The EIT is a body of the European Union established in March 2008. Our mission is to increase European sustainable growth and competitiveness by reinforcing the innovation capacity of the EU.

This translates into developing a new generation of innovators and entrepreneurs. To do so, the EIT has created integrated structures (Knowledge and Innovation Communities), which link the higher education, research and business sectors to one another thereby boosting innovation and entrepreneurship. The KICs focus on priority topics with high societal impact, currently: Climate change mitigation (Climate-KIC), Information and Communication Technologies (EIT ICT Labs), Sustainable Energies (KIC InnoEnergy).

The InnoEnergy Highway™

KIC InnoEnergy’s value proposition for Entrepreneurs is the InnoEnergy Highway™, where the entrepreneur can find the services he/she needs to transform his/her idea or venture into a successful business. We work actively, with the entrepreneur, in 4 dimensions, that are a must for success:

• Technology (with at least the following steps): due diligence, mapping vs. competing products/services, positioning, patenting (if necessary) proof of concept with customer/industry, piloting, industrialization

• Market (with at least the following steps): market assessment, market positioning, business case, business model and business plan

• People (with at least the following steps): team assessment, training, team completion, legal constitution (of start-up or spin-off)

• Finance seed money, VC rounds (brokerage)

Why are we different?

Compared to any other incubator of the European landscape, InnoEnergy Highway™ has basic distinctive features:

• Scope: we are one European Incubator with six entry points (Barcelona, Karlsruhe, Grenoble, Stockholm, Eindhoven-Leuven, Krakow)

• Focus: we are specialized in Sustainable Energy

• We commit to find the launching customer

• The process by itself provides value in the 4 key axes: technology, market, people and finance

www.kic-innoenergy.com

 

 

Bravura-Logotype
Linkedin_profilepic

Bravura erbjuder rekryterings- och bemanningslösningar inom hela tjänstemannaområdet. Vi är en snabbväxande
aktör i en konkurrentutsatt bransch som drivs av ambitionen att ha de nöjdaste kunderna, konsulterna och
medarbetarna.

Från en tydlig nisch inom data/it har vi nu blivit en heltäckande leverantör med kapacitet att rekrytera och bemanna
inom hela tjänstemannaområdet. Sedan starten för fem år sedan har vårt företag haft en mycket snabb tillväxt och de
senaste tre åren har vår omsättning ökat med i snitt 70 procent per år. Den största skillnaden mellan oss och andra
företag med samma erbjudande är våra medarbetare. Därför arbetar vi ständigt med att upprätthålla en positiv
internkultur och vara en attraktiv arbetsplats. Vår internkultur är uppbyggd av engagemanget hos våra drivna
medarbetare som arbetar mot samma mål – att leverera bästa möjliga resultat och service till våra kunder.

”Vi har valt att ställa upp som sponsor av Venture cup därför att vi står bakom syftet med tävlingen. Det är entre-
prenörskap som i grunden driver den svenska tillväxten och merparten av nya arbetstillfällen i Sverige uppstår i
mindre företag. Vi är stolta över att sponsra denna tävling för nytänkande affärsidéer och entreprenörer.”
- Henrik Jakobson, vd

Läs mer om oss på www.bravura.se!

Brons

ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland
Tidningen FORSKNING

Tidningen FORSKNING

FORSKNING bevakar svensk teknisk och naturvetenskaplig forskning och utveckling. Tidningen skriver om framstående forskningsprojekt och om forskningens villkor och konsekvenser för individen och samhället, men också om sambandet forskning – innovation – industri.

Hemsida: www.forskning.com

 

Tidningen ENTREPRENÖR

Tidningen Entreprenör

Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare. Vi skriver om människor, deras drivkrafter, strategier, val, villkor och vardag. Berättelser som andra företagare kan dra nytta av & nyföretagare få inspiration ifrån. Vi speglar allt detta.

Venture Cup-deltagare kan prenumerera på Entreprenör till specialpris, enbart via webben. Gå in på www.prenservice.se och använd Internetkod 140-140123.

Hemsida: www.entreprenor.se

 

Stockholm School of Entrepreneurship
 

Stockholm School of Entrepreneurship

The Stockholm School of Entrepreneurship is recognised around the world as a leading academic facility in the area of innovation and entrepreneurship. The school utilises the exciting and diverse academic environments of its member institutions (KI, KTH, SSE, Stockholm University and Konstfack), gathering their innovative and entrepreneurial competencies all under one roof in a joint education programme.

Above all, SSES takes pride in offering something a little extra to students who demand a whole lot more than just a diploma at the end of their studies. Our education and training focuses on preparing you for real life.

Hemsida: http://www.sses.se/

 

Stockholms Stad

Stockholms Stad

År 2030 är Stockholm ett självklart centrum i den växande Stockholm-Mälarregionen. Regionen har stark internationell konkurrenskraft och ses som den främsta tillväxtregionen i Europa.

Här finns ett dynamiskt och innovativt näringsliv som framgångsrikt konkurrerar på den globala marknaden. Näringslivet präglas av kunskapsbaserade verksamheter, innovationskraft och av samverkan med utbildning och forskning.

Hemsida: http://www.stockholm.se/

 

Industrifonden

Industrifonden

Tänk om det fanns någon som investerade i små företag med stora idéer? Det finns det.

Välkommen till Industrifonden!

Industrifonden är en av Sveriges största och mest erfarna investerare i små och medelstora svenska tillväxtföretag.

Vi jobbar aktivt med att utveckla de företag vi investerar i tillsammans med entreprenörer och andra investerare.  Vi har tillgångar på 3,6 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder är investerade i ett 90 -tal bolag i många olika branscher.

Vi stöder Venture Cup, eftersom vi vill medverka till att fler ta steget och blir entreprenörer. Vi vill också att det ska komma fram fler spännande företag för oss att investera i. Sverige behöver fler växande företag och Venture Cups verksamhet bidrar definitivt till detta.

Hemsida: http://www.industrifonden.se/

Mediepartners

Partners

NationellVinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

NationellTillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

NationellEnergimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

NationellNationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

Nationellafds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

Nationellmckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com