English version

Tävlingsverktyget för Moment Affärsplan är stängt. Nästa möjlighet att tävla är i mitten av oktober.

Vilken region tillhör jag? | Instruktionsfilm tävlingsverktyget | Manual tävlingsverktyget

English version

Nästa deadline är Moment Pitch den 1 okt, 2013, kl 13.00.
knappNORDpitchknappSYDpitchknappOSTpitchknappVASTpitch

Vilken region tillhör jag?
Instruktionsfilm tävlingsverktyget
Manual tävlingsverktyget

Tävla/Logga in

Nord

Nationella

Vinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

Tillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

Energimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

Nationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

afds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

mckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com

 

Arrangörer

Mittuniversitet

 

Mittuniversitetet

Mitthögskolan blev den 1 januari 2005 det yngsta universitetet i Sverige. Ett ungt universitet har frihet att förändra och se nya öppningar och möjligheter utan att vara bunden av traditionen. Ett ungt universitet kan bidra till att förnya den akademiska verksamheten. Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning. 

Hemsida: miun.se

Umeå Universitet
Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet – ett universitet som är praktiskt, öppet och nyfiket, ett universitet som helt enkelt ger dig lust till utveckling! Vi bjuder nämligen på en inspirerande miljö där det är lika lätt att skaffa nya kunskaper som nya vänner för livet. Och vännerna, de kommer från Sverige men lika gärna från andra länder. Världen är här!

 

Hemsida: umu.se

   

McKinsey & Company
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag. Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com

 

Luleå Tekniska Universitet
Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Samarbetet med företagen och med världen utanför är ett av våra starkaste områden. Det hjälper oss att utveckla vår forskning och utbildning så att den motsvarar de krav som omvärlden ställer på våra forskare och studenter.

Hemsida: ltu.se

Guld

inlandsinnovation

Inlandsinnovation

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag i Östersund. Vi investerar i företag i norra Sverige som vill växa och stärka sin internationella konkurrenskraft. Som investerare har vi som mål att vara aktiva i våra finansiella engagemang. Med vår finansiella styrka och samlade erfarenhet kan vi vara en aktiv och stabil partner för såväl investerare som företag i regionen. Vi samarbetar med privata och offentliga finansiärer, universitet och myndigheter. 

www.inlandsinnovation.se

PWC

PWC

 

www.pwc.se

luleå
Luleå kommun

Luleå skall vara en stark och dynamisk kommun, som växer tack vare hög utbildningsstandard, bra företagsklimat och bred samverkan mellan universitet, näringsliv och kommunen. Utvecklingskraften i och runtomkring universitetet skapar möjlighet för tillväxt.

Hemsida: lulea.se

 

sundsvall
Sundsvall kommun

Hemsida: sundsvall.se

Norrlandsfonden_TAG_STÅ_CMYK
NorrlandsfondenNorrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.

Hemsida: norrlandsfonden.se

 

umeå
Umeå kommunHar du en bra affärsidé som du vill kommersialisera? Funderar du på att starta eget? I Umeå finns en mängd aktörer inom nyföretagarområdet som kan medverka till att ge din idé eller företag en bra start. Du är välkommen att kontakta oss på Umeå Näringslivsservice om du har frågor.

Hemsida: umea.se

längmanska

Längmanska företagarfonden

Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman.Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman. Utdelning ur fonden ägde rum första gången 1919. Stiftelsens ordförande är universitetskanslern. Övriga ledamöter i styrelsen utses av olika akademier och statliga

Hemsida: langmanska.se

Lokala arrangörer

Silver

AK-SC-CMYK

Åkroken Science Park

Åkroken Science Park skapar förutsättningar för fruktbara möten mellan människor, företag, idéer och samhälle. Möten där resultatet kan mätas i innovation och tillväxt. Vi är en initiativtagare, samarbetspartner och projektplattform i regionens viktiga utvecklingsfrågor. Åkroken Business Incubator är en framgångsrik del av vår verksamhet.

 

www.akroken.se

Umeå Biotech Incubator
Umeå Biotech Incubator

Umeå Biotech Incubator, AB (UBI) is a unique first of its kind ”wet lab” incubator enterprise in the Swedish academic system. UBI’s first steps as an EU-supported joint university-regional project on campus showed that directed focus, and selected business expertise and aptitude allowed for a succes

The Umeå Biotech Incubator is an entity that can help you push forward your ideas with as much of the ingredients you require as possible. It will provide the right environment (including lab facilities) and expertise advice to help your commercial idea achieve success where possible. The idea is to have a gathering of diverse projects and to enable interaction between projects. So if you are an organic chemist making a biologically active mimic protein and you require extensive expertise in cell biology and cell culture-that cell biologist may be next door!

Hemsida: ubi.se

Uminova innovation
Uminova Innovation

Uminova Innovation medverkar till kommersialisering av affärsidéer. Vi erbjuder en process och personlig support, nätverk och en kreativ miljö. Fokus ligger på affärsidéer från forskare, anställda och studenter vid universitet och sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå samt på innovativa idéer från företag i regionen.

Hemsida: uminova.se

 

 

Brons

SamInvest Mitt AB
Industrifonden

Industrifonden

Tänk om det fanns någon som investerade i små företag med stora idéer? Det finns det.

Välkommen till Industrifonden!

Industrifonden är en av Sveriges största och mest erfarna investerare i små och medelstora svenska tillväxtföretag.

Vi jobbar aktivt med att utveckla de företag vi investerar i tillsammans med entreprenörer och andra investerare.  Vi har tillgångar på 3,6 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder är investerade i ett 90 -tal bolag i många olika branscher.

Vi stöder Venture Cup, eftersom vi vill medverka till att fler ta steget och blir entreprenörer. Vi vill också att det ska komma fram fler spännande företag för oss att investera i. Sverige behöver fler växande företag och Venture Cups verksamhet bidrar definitivt till detta.

 

Hemsida: http://www.industrifonden.se/

Tidningen FORSKNING

Tidningen FORSKNING

FORSKNING bevakar svensk teknisk och naturvetenskaplig forskning och utveckling. Tidningen skriver om framstående forskningsprojekt och om forskningens villkor och konsekvenser för individen och samhället, men också om sambandet forskning – innovation – industri.

Hemsida: www.forskning.com

 

Tidningen Entreprenör

Tidningen Entreprenör

Tidningen Entreprenör är en tidning om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare. Vi skriver om människor, deras drivkrafter, strategier, val, villkor och vardag. Berättelser som andra företagare kan dra nytta av & nyföretagare få inspiration ifrån. Vi speglar allt detta.

Venture Cup-deltagare kan prenumerera på Entreprenör till specialpris, enbart via webben. Gå in på www.prenservice.se och använd Internetkod 140-140123.

Hemsida: www.entreprenor.se

 

Mediepartners

NRJ b

table border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>

NRJNRJ är Europas största nätverk av kommersiella radiokanaler. NRJ blev den första kommersiella radiostationen i Sverige när sändningarna på en egen frekvens drog igång kl. 17.00 den 1:a oktober 1993.Hemsida:

Partners

NationellVinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

NationellTillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

NationellEnergimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

NationellNationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

Nationellafds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

Nationellmckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com