English version

Tävlingsverktyget för Moment Affärsplan är stängt. Nästa möjlighet att tävla är i mitten av oktober.

Vilken region tillhör jag? | Instruktionsfilm tävlingsverktyget | Manual tävlingsverktyget

English version

Nästa deadline är Moment Pitch den 1 okt, 2013, kl 13.00.
knappNORDpitchknappSYDpitchknappOSTpitchknappVASTpitch

Vilken region tillhör jag?
Instruktionsfilm tävlingsverktyget
Manual tävlingsverktyget

Tävla/Logga in

Styrelse

Varumärket Venture Cup ägs och förvaltas av Stiftelsen Venture Cup Sverige, medan den operativa verksamheten bedrivs i fyra regionala organisationer som alla är egna juridiska personer med fyra självständiga styrelser.

Styrelsen för Venture Cup Sverige består av ordförande i respektive region samt en representant från grundaren McKinsey & Company.

Stiftelsen Venture Cup Sveriges styrelse

Ordförande
Sven-Thore Holm, Lundavision

Ledamöter
Lena Blomberg, Ochstra AB
Thomas Arctaedius, Ayond AB
Peter Georgosson, CMG Management
Daniel Alsén, McKinsey Company

Regionala Styrelser 

Venture Cup Syds styrelse

Ordförande 
Sven-Thore Holm, Lundavision AB

Vice ordförande 
Liselott Lading, Resultify

Ledamöter
Annika Olsson, LTH
Linus Wiebe, LU Innovation System
Adam Wiman, McKinsey Company
Malin Berg Skärbäck, Securitas
Rasmus Bengtsson, Sparbanken Öresund

Venture Cup Västs styrelse

Ordförande 
Lena Blomberg, Ochstra AB

Vice ordförande 
Magnus Terrvik, McKinsey & Company

Ledamöter
Johan Brink, Göteborgs Universitet
Niklas Delersjö, Göteborg Company
Martin Lackéus, Chalmers Tekniska Högskola
Ingemar Rask, McKinseyCompany

Suppleanter
Tomas Faxheden, Chalmers Tekniska Högskola
Erik Hedlund, McKinsey & Company
Sara Dahlberg, Göteborgs Universitet

Venture Cup Östs styrelse

Ordförande 
Thomas Arctaedius, Ayond AB

Ledamöter
Liv Forhaug, McKinsey Company
Peter Jörgensen, Innovation Europe
Lisa Ericsson, KTH Innovation
Thomas Nygren, Innovationsbron
Maria Schwarz,  InnovationskontorEtt, LiU
Catarina Berglund, Idélab, MdH


Venture Cup Nords styrelse

Ordförande 
Peter Georgsson, CMG Management


Ledamöter
Peder Hansson, Terminalen Ledamöter
Juliana Gardahl, MIUN innovation
Annika Wikström, Umminova innovation

Partners

NationellVinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

NationellTillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

NationellEnergimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

NationellNationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

Nationellafds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

Nationellmckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com