English version

Tävlingsverktyget för Moment Affärsplan är stängt. Nästa möjlighet att tävla är i mitten av oktober.

Vilken region tillhör jag? | Instruktionsfilm tävlingsverktyget | Manual tävlingsverktyget

English version

Nästa deadline är Moment Pitch den 1 okt, 2013, kl 13.00.
knappNORDpitchknappSYDpitchknappOSTpitchknappVASTpitch

Vilken region tillhör jag?
Instruktionsfilm tävlingsverktyget
Manual tävlingsverktyget

Tävla/Logga in

Kontakt

Väst

Venture Cup Väst
Lindholmspiren 3, Box 8077
402 78 Göteborg
Telefon: 031 – 764 71 25
vast@venturecup.se

Öst

Venture Cup Öst
Saltmätargatan 9
113 59 Stockholm
Telefon: 08 – 674 11 60
ost@venturecup.se

Nord

Venture Cup Nord
c/o Uminova Innovation
Tvistevägen 47, 907 19 Umeå
Telefon: 0722-119 100
kalle.hardell@venturecup.se

Syd

Venture Cup Syd
Ideon Agora
Scheelevägen 15
223 70 LUND
Telefon: 046-286 87 21
syd@venturecup.se

Christina Jarnemo
Regionchef (föräldraledig)
christina.jarnemo@venturecup.se
031-764 71 24
076-101 59 94

Maria Olsson
Regionchef (föräldraledig)
maria.olsson@venturecup.se
073-315 26 64

Kalle Hardell
Regionchef
kalle.hardell@venturecup.se
072-211 91 00

Marie-Louise Lövgren
Regionchef

marie-louise.lovgren@venturecup.se
070-816 87 26

Sophia Ahlgren
tf Regionchef
sophia.ahlgren@venturecup.se
031-764 71 20
076-101 59 95
Katarina Verlage
tf Regionchef
katarina.verlage@venturecup.se
073-989 75 02

Lisa Braafnäs
Tävlingsansvarig
lisa.braafnas@venturecup.se
070-256 62 68

Julia Selander
Projektledare: Tävling & Utbildning
julia.selander@venturecup.se
073-385 06 99
 

Ann Svensson
PR och Marknadsansvarig
ann.svensson@venturecup.se
031-764 71 21
076-101 59 91

Nariman Pishdar
Forskar- & Tävlingsansvarig

nariman.pishdar@venturecup.se
073-315 26 60
08-674 11 60
Maria Kärrlander
Marknadsansvarig
maria.karrlander@venturecup.se
070-618 30 94

André Johansson
Projektledare: Marknad & Evenemang

andre.johansson@venturecup.se
070-829 87 21

Zarah Ljungkvist
Utbildningsansvarig

zarah.ljungkvist@venturecup.se
031-764 71 23
076-101 59 93

Anna Torstensson
Marknadsansvarig
anna.torstensson@venturecup.se
073-315 26 65

Angelica Westrin
(föräldraledig)
Tävlingsansvarig
angelica.westrin@venturecup.se
070-217 32 59

Johan Rosendahl
Projektledare
johan.rosendahl@venturecup.se
070-824 06 28

Johanna Samuelsson
Evenemangsansvarig
johanna.samuelsson@venturecup.se
031-764 71 26
070-661 59 96

Anders Nyberg
tf Evenemangs- och utbildningsansvarig
anders.nyberg@venturecup.se
0702-95 12 96
 
Jimmy Antonsson
Tävlingsansvarig
jimmy.antonsson@venturecup.se
031-764 71 22
076-1015992
 

Kristin Lövgren (föräldraledig)
Evenemangs- och utbildningsansvarig
kristin.lovgren@venturecup.se

Partners

NationellVinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

NationellTillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

NationellEnergimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

NationellNationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

Nationellafds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

Nationellmckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com