English version

Tävlingsverktyget för Moment Affärsplan är stängt. Nästa möjlighet att tävla är i mitten av oktober.

Vilken region tillhör jag? | Instruktionsfilm tävlingsverktyget | Manual tävlingsverktyget

English version

Nästa deadline är Moment Pitch den 1 okt, 2013, kl 13.00.
knappNORDpitchknappSYDpitchknappOSTpitchknappVASTpitch

Vilken region tillhör jag?
Instruktionsfilm tävlingsverktyget
Manual tävlingsverktyget

Tävla/Logga in

Studentambassadör

Vill du representera Sveriges ledande tävling för affärsidéer på ditt lärosäte? Då ska du skicka in en ansökan om att bli studentambassadör hos Venture Cup.

Vad erbjuder Venture Cup?

• Ett mycket spännande, lärorikt och meriterande extrajobb
• I huvudsak mycket flexibla arbetstider och stor möjlighet att
påverka sin egen tjänst och lön
• Erfarenhet inom eventmarknadsföring och projektledning
• Ett fantastiskt nätverk med många framgångsrika entreprenörer,
organisationer och företag.

Arbetsuppgifter

• Representera och ha ett helshetsansvar för Venture Cup på
ditt lärosäte. Du kommer att vara marknadsansvarigs
“förlängda arm”
• Hålla klassrumspresentationer för studenter
• Vara värd på mässor och arbetsmarknadsdagar
• Arbeta med Venture Cups evenemang

Egna kreativa lösningar för att
stärka Venture Cups varumärke på lärosätet uppmuntras

Vem är Du?

• Läser andra året eller senare
• Engagerad, initiativrik och självgående
• Stort intresse för entreprenörskap och att utveckla andra
• En säker talare på såväl svenska som engelska
• Grundläggande ekonomisk förståelse
• Intresse för och gärna erfarenhet av sälj och marknadsföring

”Att se andra och att själv synas – det är vad jobbet som studentambassadör handlar om. För mig har Venture Cup varit en plats där jag utmanat mig själv både socialt och intellektuellt. Jag har lärt mig allt om hur man tar en idé till affärsplan och träffat alltifrån spännande entreprenörer till affärsänglar och politiker!”

Per Bergström, Studentambasssadör Chalmers

Hur du ansöker

Skicka din CV och personligt brev till marknadsansvarig i den region du studerar i.
Nord: angelica.westrin@venturecup.se
Syd:  jenny.sandberg@venturecup.se
Väst:  jonna.knibestol@venturecup.se
Öst: anna.torstensson@venturecup.se

Partners

NationellVinnova
 

VINNOVA

Verket för innovationssystem, är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Vårt speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskapl

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. VINNOVA definierar innovationssystem som aktörer inom forskning, näringsliv och politik som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.

Hemsida: www.vinnova.se

 

NationellTillväxtverket

 

 

 

 

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.*

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Hemsida: www.tillvaxtverket.se/

 

NationellEnergimyndigheten

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning i Sverige. Att stödja utveckling, innovationer och kommersialisering av affärsidéer är därför prioriterat. Att stödja Venture Cup är för oss ett strategsikt val då tävlingen når ut brett till Sveriges lärosäten samt utbildar och inspirerar framtidens entreprenörer och företagare.

Hemsida: www.energimyndigheten.se

 
 

 

NationellNationell Ljubergsfonden

Ljungbergsfonden

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

”Kunskap är framtid” – ett motto som stiftelsens grundare, Erik Johan Ljungberg, myntade för över 100 år sedan. Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond stöttar projekt som ska väcka nyfikenhet och stärka kunskaperna inom främst naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och utomhuspedagogik. Som finansiär och delaktig i många projekt runt om i Sverige, efterlyser stiftelsen ett mer flexibelt och lyhört utbildningsväsende.

» Hemsida: www.ljungbergsfonden.se

 

Nationellafds

SEB

SEB följer med från lysande affärsidé till storföretag och hjälper företag att utvecklas och växa i alla skeden.

Vi erbjuder finansiell rådgivning, spetskompetens och elektroniska tjänster. För oss är det naturligt att stödja Venture Cup och de entusiastiska entreprenörer som skapar framtidens affärsidéer.

Hemsida: www.seb.se

 

 

Nationellmckinsey
 

McKinsey & Company

McKinsey & Company är ett globalt managementkonsultföretag.
Vi är rådgivare åt världens ledande företag, insitutioner och regeringar.

McKinsey är initiativtagaren till Venture Cup och har varit arrangör sedan starten 1998. Vi är ett globalt managementkonsult-företag som arbetar med frågor som t. ex. strategi, organisation och operationella förbättringar i många av Sveriges och världens ledande företag. Venture Cup är ett exempel på vårt engagemang även i större samhällsfrågor, som entreprenörskap och tillväxt.

Hemsida: www.mckinsey.com